Wypowiedzenie umowy

Zgodnie z umową Rozwiązanie kontraktu z klubem następuje na koniec kolejnego miesiąca rozliczeniowego. 
Prosimy pamiętać o uregulowaniu należności

Wypowiedzenie umowy